Vorming

Volgende vormingen/informatiedagen hebben wij vanaf 2003 aangeboden:

•Aanleren sociale vaardigheden aan jongeren
•Begeleiden van nieuw samengestelde gezinnen
•Jongeren en ouders leren stellen van doelen
•Non-verbale communicatie en beeldtaal
•Informatiedag nieuwe wet op de Jeugdbescherming
•Een taal erbij: werken met duplopoppen binnen het contextuele denken
•Modules ervaringsleren: Ervaringsgerichte methodes en activiteiten in functie van concrete noden binnen de voorziening; Reflecteren met onze doelgroep
•Ervaringsgericht werken binnen individuele begeleidingen
•Sociale vaardigheidstraining voor logistiek personeel
•Personeelszorg
•Assertieve communicatie
•(open) verslaggeving: verslaggeving als techniciteit en vanuit een visie op hulpverlening
•supervisiedag vorming duplopoppen
•efficiënt onderhandelen binnen de gezins- en individuele begeleiding
•Praktisch Frans
•Resultaten in de Jeugdzorg: vomringsdag met prof. van Yperen
•coachen van medewerkers en teamcoaching
•Coaching/zelfsturende teams
•Peter- en meterschapstraining
•ervaringsgericht werken rond begeleidershouding
•Beeldend werken met kinderen en jongeren
•aanleren van sociale vaardigheden aan jongeren
•resultaten in de jeugdzorg: cursus voor gevorderden – train de trainer