Opkomst studentenzorgverzekeringen niet zonder gevolgen

Aan het einde van 2012 kon worden vastgesteld dat zorgverzekeraars massaal uitpakten met nieuwe commercials. Deze commercials plaatsten verschillende zorgverzekeringen in de spotlight en zetten mensen er toe aan om over te stappen naar een nieuwe, goedkopere zorgverzekering. Daarnaast werd eveneens meteen duidelijk dat de populariteit van zogenaamde studentenzorgverzekeringen aanzienlijk was gegroeid. Op 21 december 2012 werd zelfs een nieuwe zorgverzekeraar verwelkomt die uitpakt met een zorgverzekering specifiek voor studenten en hoogopgeleide mensen. Hoe dan ook zal de populariteit van de studentenzorgverzekering zonder enige twijfel een (nadelige) impact hebben op andere zorggroepen.

Winst op studenten

In 2012 zagen een aantal nieuwe zorgverzekeringen het levenslicht, maar de opvallendste was toch zonder enige twijfel ‘Goed opgeleid’. Het betreft een online zorgverzekering die zich uitsluitend richt op studenten en mensen die een hoge opleiding hebben genoten. Meteen was er heel wat te doen om deze zorgverzekering, want een verzekeraar mag wettelijk gezien de zorgverzekering niet weigeren, zeker niet op basis van de opleiding die iemand al dan niet heeft gehad. Toch valt de keuze van deze verzekeraar eigenlijk best te begrijpen. Het SEO Economisch Onderzoek bracht namelijk aan het licht dat zorgverzekeraars een mooie winst maken op studenten en mensen met een hoge opleiding. Op studenten wordt doorgaans een gemiddelde winst geboekt van zo’n 170 euro terwijl dat bij vrouwelijke studenten zelfs nog verder kan oplopen tot 273 euro gemiddeld op jaarbasis. Bij mensen die een hoge opleiding hebben genoten bedraagt de winst gemiddeld 49 euro per jaar.

Meer studentenzorgverzekeringen

In het jaar 2012 zagen reeds een aantal nieuwe gespecialiseerde zorgverzekeringen als Besured, Promovendum en National Academic het levenslicht. Naar verwachting zullen er ook dit jaar weer heel wat nieuwe zorgverzekeringen voor studenten op de markt verschijnen. Deze nieuwe trend lijkt er wel voor te gaan zorgen dat het voor studenten en hoogopgeleiden nog lastiger zal worden om een geschikte zorgverzekering te vinden.

Gevaar voor duurdere klanten

Voor mensen die lijden aan een chronische ziekte of voor mensen op leeftijd is de toenemende populariteit van de studentenzorgverzekering geen goed nieuws, in tegendeel. Door de komst van deze nieuwe zorgverzekering bestaat immers de kans dat goedkope zorgverzekeringen nog goedkoper zullen worden terwijl de duurdere verzekeringen juist nog duurder zullen worden. Hoewel een zorgverzekeraar wettelijk gezien deze duurdere klanten niet mag weigeren kan hij er wel voor kiezen om ze geen aanvullende zorgverzekering te verstrekken. De zorgplicht geldt immers uitsluitend voor de verplichte basisverzekering en niet voor de aanvullende zorgverzekering. Ook dit is natuurlijk een manier om de duurdere klanten snel kwijt te raken. Of er nog acties ondernomen zullen worden tegen de zorgverzekeringen voor studenten en hoogopgeleiden is nog maar zeer de vraag. Feit is wel dat er de komende tijd binnen de markt van de zorgverzekeringen nog heel veel te gebeuren staat.

Comments are closed.