Onze werking

VZW JONGERENBEGELEIDING is…

-een koepelorganisatie binnen de Vlaamse Bijzondere Jeugdbijstand die de verschillende werkvormen bereikt

-een pluralistische, dynamische organisatie, die vorm krijgt in een gecoördineerde ledenwerking, beheerd door personen uit het werkveld, en de betrokkenheid van zijn leden centraal stelt.

VZW JONGERENBEGELEIDING …

-“neemt” initiatieven om de globale werking van de jeugdzorg te optimaliseren, vertrekkende vanuit het oogpunt van de cliënt

-“biedt” een forum aan de leden om uitwisseling onder elkaar mogelijk te maken, waarbij de praktijk het vertrekpunt vormt

-“bewaakt” de identiteit van de bijzondere jeugdzorg

-“geeft” inhoudelijke ondersteuning aan de mensen in de praktijk

-“werkt” beleidsbeïnvloedend.

VZW JONGERENBEGELEIDING “realiseert” dit door…

-innoverende projecten op te zetten en te implementeren

-het creëren van overlegstructuren

-het organiseren van vorming, informatie- en studiedagen

-informatie door te spelen naar de leden

-overleg met de koepelorganisaties en de overheid te organiseren

-te steunen op een gemotiveerd team en raad van bestuur.

VZW JONGERENBEGELEIDING “kenmerkt” zich door…

-kwaliteit in het werkveld voorop te stellen

-vernieuwend en bevragend op te treden

-zich te richten op het detecteren van noden in de jeugdhulpverlening

-een onaflatende aandacht te geven aan de doelgroep van de meest kwetsbaren binnen onze samenleving

-openheid te creëren en samenwerking te realiseren met de belendende sectoren.