Kat uit de boom kijken

Kat uit de boom kijken

We verwachten tegenwoordig van onze kinderen dat ze al vroeg leren assertief te reageren en eerder een leider te zijn dan een volger. Volgers worden gezien als makke schapen die achter de leider aanrennen. Volgers zouden geen eigen mening hebben en de leider bepaald wat er gezegd en gedaan wordt. Ja en amen zeggen en vervolgens je aanpassen aan de huidige norm dat verafschuwen heel wat mensen.

Wat is er mis met een volger zijn?

Er is in feite niks mis mee om een volger te zijn. We hebben ze zelfs keihard volgers nodig in deze maatschappij. Wat zou er gebeuren wanneer we alleen maar leiders zouden hebben? Dan zou niemand meer goed naar elkaar luisteren en zouden er alleen maar bazige mensen zijn met eigenzinnige meningen. Botsende meningen met weinig compromis doet weinig goeds. Al is het onzin om te denken dat alle leiders bazige types zijn. Er zijn gelukkig genoeg voorbeelden van leiders die luisteren naar hun personeel en daar hun strategieën op aanpassen. Maar vooralsnog is dit het heersende beeld wat vaak in de gedachtes schiet van heel wat mensen.

Lang leve de kat uit de boom kijker!

Kat uit de boom kijkers zijn veelal introverte, zachtaardige en/of gevoelige kinderen en jongeren. Dit zijn kinderen en jongeren die het nodig hebben om eerst na te denken alvorens te reageren. Ze geven anderen volop de ruimte en haken pas echt in het gesprek wanneer ze zeker zijn van hun eigen mening. Dit in tegenstelling tot de extraverte kinderen en jongeren die al hun gedachtes eruit floepen zonder er erg in te hebben dat dit een ander zou kunnen schaden. Het is alleen wel erg belangrijk dat de zogenaamde ‘kat uit de boom kijkers’ bewust worden van hun eigen kwaliteiten. Vaak denken deze kinderen en jongeren dat ze zich moeten aanpassen aan de heersende extraverte norm. Terwijl ze van nature juist de tijd nodig hebben om hun mening te vormen. Dit bewustzijn kan voor wonderen zorgen!

Focus op kwaliteiten in plaats van gebreken

Een weerbaarheidstraining kan helpen om te kijken naar wat allemaal wel lukt in het contact met anderen. Hoe kunnen deze kinderen wel zichzelf laten zien zonder overschaduwt te worden door een extravert kind? Er zijn heel wat mogelijkheden en tactieken om hiermee om te gaan. Wie weet schuilt er wel een leider in jouw kat uit de boom kijker! Maar vooralsnog is het ook prima wanneer je kind assertief weet te reageren wanneer het echt nodig is. Dit kan ook door een volger te zijn in plaats van een leider! Iedereen Jong Assertief is het motto!

Opkomst studentenzorgverzekeringen niet zonder gevolgen

Aan het einde van 2012 kon worden vastgesteld dat zorgverzekeraars massaal uitpakten met nieuwe commercials. Deze commercials plaatsten verschillende zorgverzekeringen in de spotlight en zetten mensen er toe aan om over te stappen naar een nieuwe, goedkopere zorgverzekering. Daarnaast werd eveneens meteen duidelijk dat de populariteit van zogenaamde studentenzorgverzekeringen aanzienlijk was gegroeid. Op 21 december 2012 werd zelfs een nieuwe zorgverzekeraar verwelkomt die uitpakt met een zorgverzekering specifiek voor studenten en hoogopgeleide mensen. Hoe dan ook zal de populariteit van de studentenzorgverzekering zonder enige twijfel een (nadelige) impact hebben op andere zorggroepen.

Winst op studenten

In 2012 zagen een aantal nieuwe zorgverzekeringen het levenslicht, maar de opvallendste was toch zonder enige twijfel ‘Goed opgeleid’. Het betreft een online zorgverzekering die zich uitsluitend richt op studenten en mensen die een hoge opleiding hebben genoten. Meteen was er heel wat te doen om deze zorgverzekering, want een verzekeraar mag wettelijk gezien de zorgverzekering niet weigeren, zeker niet op basis van de opleiding die iemand al dan niet heeft gehad. Toch valt de keuze van deze verzekeraar eigenlijk best te begrijpen. Het SEO Economisch Onderzoek bracht namelijk aan het licht dat zorgverzekeraars een mooie winst maken op studenten en mensen met een hoge opleiding. Op studenten wordt doorgaans een gemiddelde winst geboekt van zo’n 170 euro terwijl dat bij vrouwelijke studenten zelfs nog verder kan oplopen tot 273 euro gemiddeld op jaarbasis. Bij mensen die een hoge opleiding hebben genoten bedraagt de winst gemiddeld 49 euro per jaar.

Meer studentenzorgverzekeringen

In het jaar 2012 zagen reeds een aantal nieuwe gespecialiseerde zorgverzekeringen als Besured, Promovendum en National Academic het levenslicht. Naar verwachting zullen er ook dit jaar weer heel wat nieuwe zorgverzekeringen voor studenten op de markt verschijnen. Deze nieuwe trend lijkt er wel voor te gaan zorgen dat het voor studenten en hoogopgeleiden nog lastiger zal worden om een geschikte zorgverzekering te vinden.

Gevaar voor duurdere klanten

Voor mensen die lijden aan een chronische ziekte of voor mensen op leeftijd is de toenemende populariteit van de studentenzorgverzekering geen goed nieuws, in tegendeel. Door de komst van deze nieuwe zorgverzekering bestaat immers de kans dat goedkope zorgverzekeringen nog goedkoper zullen worden terwijl de duurdere verzekeringen juist nog duurder zullen worden. Hoewel een zorgverzekeraar wettelijk gezien deze duurdere klanten niet mag weigeren kan hij er wel voor kiezen om ze geen aanvullende zorgverzekering te verstrekken. De zorgplicht geldt immers uitsluitend voor de verplichte basisverzekering en niet voor de aanvullende zorgverzekering. Ook dit is natuurlijk een manier om de duurdere klanten snel kwijt te raken. Of er nog acties ondernomen zullen worden tegen de zorgverzekeringen voor studenten en hoogopgeleiden is nog maar zeer de vraag. Feit is wel dat er de komende tijd binnen de markt van de zorgverzekeringen nog heel veel te gebeuren staat.

Gratis oordoppen, EHBO en condooms in belgische jeugdhuizen voorbeeld voor Nederland?

Sinds Kort worden er in de Belgische jeugdhuizen gratis condooms en oordoppen uitgedeeld Daarnaast worden er ook gratis EHBO cursussen gegeven. Dit alles ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van jongeren. En natuurlijk om de jongeren niet vroegtijdig in allerlei problemen te storten

Voorbehoeden is beter dan genezen

Vlaanderen telt 108 jeugdhuizen, 70 daarvan doen er nu mee aan de actie van de gratis verstrekking van de beschermende middelen. 99 Jeugdhuizen doen er zelfs mee aan de gratis EHBO-opleidingen. Het sluit aan bij het andere programma die al eerder opgezet wat in België, namelijk preventiebeleid van Alchol en drugs door de VAD vereniging (Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen). Het programma wordt daar als zeer positief ervaren.

Nederland in navolging?

In Nederland zijn er in de loop der jaren natuurlijk al heel wat campagnes voor jongeren uitgerold, vooral door de stichting SIRE. Deze hebben ook allemaal als doel om jongeren te behoeden voor allerlei negatieve invloeden. Sommige van die campagnes slaan aardig aan (denk aan de bekende: Je bent een rund als je met vuurwerk stunt campagne”) anderen totaal niet en sommige zijn een schot in de roos. Denk hierbij aan de “Ik ben de BOB” campagne. Op een slimme en humoristische manier wist deze de doelgroep te bereiken. Al gingen hier wel jaren overheen. Het BOB ben is nu gemeengoed geworden.

Het goede aan de nieuwe werkwijze in België is dat ze niet proberen met terugwerkende kracht de doelgroep te bereiken en het gedrag proberen te veranderen. Maar ze pakken het probleem aan bij de wortel. Iets wat een behoorlijk positieve uitwerking lijkt te hebben. En wat uiteindelijk een stuk minder geld te lijkt te kosten. Vooral als je beseft dat je een reclame commercial het nodige kost.

Laten we een voorbeeld nemen aan Vlaanderen en hier ook oordoppen, condooms (zoals de nieuwe hippe cup condoom)) aanbieden. Samen met de EHBO cursus kunnen we dan onze jongeren in Nederland voor heel wat ellende behoeden.

 

Veilig gedrag op werk

Jongeren beginnen vaak al vroeg met het nemen van een bijbaantje om wat extra geld te verdienen. Je krijgt een band met je collega’s en spendeert veel tijd met elkaar. Door vertrouwen op te bouwen ontstaat er vanzelf een veilige en fijne werksfeer. Toch komt het helaas voor dat niet iedereen zich veilig voelt.

Diefstal

Diefstal op de werkvloer wordt vaak niet serieus genomen omdat het gaat om kleine dingetjes. Een pen, wat eten of je beker. Toch is het belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt dat je van elkaars spullen afblijft. Hoe verleidelijk het ook is om dat lekkere broodje uit de gezamenlijke koelkast te halen; het blijft diefstal. Om nou gelijk het kantoor vol te hangen met camera’s zit niemand op te wachten. Wat wel voor extra veiligheid kan zorgen is om bijvoorbeeld persoonlijke lockers met sloten aan te schaffen. Elk personeelslid krijgt zo zijn eigen locker met sleutel. Beter voorkomen dan genezen.

Pesten

Je zou toch denken dat jongeren beter weten dan elkaar te pesten. Dit komt helaas nog vaker voor dan je zou denken. Om dit probleem aan te pakken is er op vorige jaar al een campagne tegen pesten op de werkvloer gestart. Belangrijk is dat er een vertrouwenspersoon is waarnaartoe gestapt kan worden. Het lastigste aan pesten is dat niet altijd duidelijk is waar de grens ligt. Dit is iets dat werknemers zelf moeten aangeven, maar niet altijd durven. Het pesten op de werkvloer zorgt voor wel 4 miljoen extra verzuimdagen.

Brandveiligheid

Werknemers zullen zich eerder veilig voelen als ze weten dat er een vluchtplan aanwezig is. Om er zeker van te zijn dat iedereen veilig is, is het verplicht om als bedrijf een BHV’er aanwezig te hebben. Hierbij is het beste om er 2 aanwezig te hebben, mocht er een aanwezig zijn. De SZW kan zelfs boetes uitdelen als een bedrijf geen goede regeling omtrent BHV’ers heeft. Naast deze BHV’er is het ook belangrijk om genoeg en goed materiaal aanwezig te hebben. Als laatste is het aan te raden elk jaar in ieder geval 1 keer een brandoefening te doen, zodat alle werknemers weten wat er van ze verwacht wordt.

Arbo

Ook lichamelijk veilig zijn is belangrijk. Een ongeluk op de werkvloer kan altijd gebeuren. Bij een gewone kantoorbaan zal dit minder snel gebeuren dan bijvoorbeeld in de bouw, maar het kan nog steeds dat je net een kop hete koffie over je heen laat vallen of rugklachten krijgt door een verkeerde bureaustoel. Zodra het om een ernstig ongeval gaat, is het bedrijf volgens de Arbowet verplicht dit te melden aan de SZW-inspectie. Als na een controle blijkt dat het ongeluk is gekomen door slecht nagekomen maatregelen van het bedrijf, kan zelfs een boete worden opgelegd. Dit alles om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.

Ama’s, een kwetsbare groep

Van alle vluchtelingen die naar Belgie komen is ruim een kwart jonger dan vijftien jaar. Veel jongeren vluchten samen met (één van) hun ouders. De laatste jaren komen ook veel alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) naar Belgie. De jongeren staan tijdens hun verblijf in Belgie onder voogdij van de instelling Nidos, die verantwoordelijk is voor de begeleiding. VluchtelingenWerk zet zich in voor de belangenbehartiging tijdens de asielprocedure en ontwikkelt initiatieven om de jongeren uit hun isolement te halen.

In 2000 steeg het aantal ama’s dat naar Belgie kwam naar 6700. Als reactie daarop is begin 2001 het amabeleid veel strenger geworden. Hierdoor is een daling van het aantal ama’s ingezet. In 2001 kwamen nog 5951 ama’s naar NedBelgierland; in 2002 daalde dat aantal naar 3232. Ama’s die voor begin 2001 naar Belgie kwamen, vallen onder het oude beleid.

VluchtelingenWerk Belgie hecht zeer aan het Verdrag van de Rechten van het Kind. Als een kind werkelijk niet terug kan naar het land van herkomst, moet het op bescherming van de overheid kunnen rekenen. VluchtelingenWerk vindt dat de overheid in het asielbeleid onvoldoende rekening houdt met het feit dat het om kinderen gaat en is bang dat zij de criteria voor een verblijfsvergunning voor minderjarige asielzoekers steeds verder aanscherpt.

Als een alleenstaande jongere in Belgie asiel aanvraagt, beoordeelt de IND allereerst of hij in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op asielgronden. Is dat niet het geval, dan wordt gekeken of de jongere zich zelfstandig zou kunnen handhaven in het land van herkomst en zo niet, of er adequate opvang in het land van herkomst kan worden geboden. Kan de jongere zichzelf niet redden en is er ook geen opvang mogelijk, dan krijgt hij of zij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd op reguliere gronden. Deze vergunning kan worden ingetrokken als er opvang in het land van herkomst wordt gevonden.

Een van de belangrijke wijzigingen in het nieuwe ama-beleid is dat een jongere niet langer als alleenstaand wordt beschouwd, als er een volwassene in Belgie is die voor het kind zou kunnen zorgen. Dat hoeft niet de wettelijke vertegenwoordiger te zijn. Het kan ook gaan om een oom, tante, meerderjarige broer of zus, neef of nicht. Deze jongeren krijgen daarom geen ama-vergunning. Wel wordt nagegaan of zij recht hebben op een verblijfsvergunning op asielgronden. Is dat niet het geval, dan moet de volwassene ervoor zorgen dat het kind Nederland weer verlaat.

Een tweede grote verandering geldt jongeren van vijftien jaar en ouder. Alle jongeren die binnen drie jaar na aankomst in Belgie achttien jaar – en dus meerderjarig – worden, en niet als vluchteling worden erkend, moeten uiterlijk op hun achttiende naar hun land van herkomst terugkeren. Alleenstaande jongeren die bij binnenkomst jonger zijn dan vijftien jaar mogen in Belgie blijven als ze drie jaar een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben gehad.
De regeling voor ama’s geldt uiteraard alleen voor minderjarigen. Bij twijfel aan de leeftijd verricht Justitie een leeftijdsonderzoek, waarbij de botten van pols en sleutelbeen worden bekeken. Over de betrouwbaarheid van dit onderzoek lopen de meningen uiteen.

Frisdrankenindustrie komt met gedragscode

De Vereniging Nederlandse Frisdrankenindustrie (NFI) introduceert deze maand een eigen gedragscode, waarmee het verantwoord gedrag van verkopers en consumenten wil stimuleren. Dat zegt Isabella Jacobs, marketingmanager van Vrumona in het maartnummer van Incentive, dat deze week verschijnt. De hoofdpunten uit de NFI-gedragscode zijn: meer informatie op producten en verpakkingen, voorlichting, verantwoord verkoopbeleid en het stimuleren van bewegen en sporten van jongeren. De frisdrankenindustrie geeft hiermee gehoor aan de oproep van de overheid om vanuit de industrie maatregelen te nemen die het verantwoord gebruik van frisdranken moet stimuleren. Bij NFI zijn zeventien Nederlandse frisdranken- en mineraalwaterfabrikanten aangesloten.

Informatiedag: nieuwe wet op de Jeugdbescherming

Op 15 mei 2006 werd de Jeugdbeschermingswet van 1965 gewijzigd door twee nieuwe wetten. Naast het debat dat we georganiseerd hebben naar aanleiding van deze hervorming, vinden we het belangrijk de nieuwe Jeugdbeschermingswet toe te lichten en na te gaan welke wijzigingen dit zal brengen in de praktijk van de bijzondere jeugdzorg.

Deze wet biedt heel wat mogelijkheden en uitdagingen. Hoe kan de sector hiermee omgaan? Welke belangrijke thema’s zullen een invloed hebben op onze werking?

INHOUD

Prof. Johan Put (K.U.Leuven), deskundig op het terrein van jeugd- en welzijnsrecht, licht de nieuwe wetgeving toe. Hij gaat dieper in op welke zaken goedgekeurd zijn en op welke termijnen deze zullen ingevoerd worden.

Deze wet biedt heel wat mogelijkheden en uitdagingen. Maar hoe kan de sector hiermee omgaan? Welke belangrijke thema’s zullen een invloed hebben op onze werking?

Na de toelichting buigt een panel van prominente praktijkmensen zich over de vraag welke gevolgen deze hervorming inhoudt voor voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand, projecten en verwijzende instanties. Zij zullen cruciale punten uit de wetgeving spiegelen aan de eigen praktijk.

Zo zal er besproken worden over hoe we kunnen omgaan met de projecten die jongeren kunnen voorstellen, wordt ingegaan op de mogelijkheid tot Herstelgericht Groepsoverleg en Herstelbemiddeling die nu een wettelijk kader krijgen, komen de ouderstages en de installatie en het gebruik van de jeugdgevangenis aan bod en zoveel meer.

Er wordt ruimte voorzien om met het publiek tot een gedachtewisseling te komen.

Wet Jeugdbescherming Informatiedag: nieuwe wet op de Jeugdbescherming

In 2006 werd de Jeugdbeschermingswet van 1965 gewijzigd door twee nieuwe wetten. Naast het debat dat we georganiseerd hebben naar aanleiding van deze hervorming, vinden we het belangrijk de nieuwe Jeugdbeschermingswet toe te lichten en na te gaan welke wijzigingen dit zal brengen in de praktijk van de bijzondere jeugdzorg.

Deze wet biedt heel wat mogelijkheden en uitdagingen. Hoe kan de sector hiermee omgaan? Welke belangrijke thema’s zullen een invloed hebben op onze werking?

INHOUD

Prof. Johan Put (K.U.Leuven), deskundig op het terrein van jeugd- en welzijnsrecht, licht de nieuwe wetgeving toe. Hij gaat dieper in op welke zaken goedgekeurd zijn en op welke termijnen deze zullen ingevoerd worden.

Deze wet biedt heel wat mogelijkheden en uitdagingen. Maar hoe kan de sector hiermee omgaan? Welke belangrijke thema’s zullen een invloed hebben op onze werking?

Na de toelichting buigt een panel van prominente praktijkmensen zich over de vraag welke gevolgen deze hervorming inhoudt voor voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand, projecten en verwijzende instanties. Zij zullen cruciale punten uit de wetgeving spiegelen aan de eigen praktijk.

Zo zal er besproken worden over hoe we kunnen omgaan met de projecten die jongeren kunnen voorstellen, wordt ingegaan op de mogelijkheid tot Herstelgericht Groepsoverleg en Herstelbemiddeling die nu een wettelijk kader krijgen, komen de ouderstages en de installatie en het gebruik van de jeugdgevangenis aan bod en zoveel meer.

Er wordt ruimte voorzien om met het publiek tot een gedachtewisseling te komen.

Actieve reizen voor jongeren

Jongeren zijn gek op reizen. Het is 1 van de dingen waar zelden op bezuinigd wordt. Al vanaf de middeleeuwen zijn zij bovengemiddeld reislustig. Daarnaast zijn veel jongeren ook avontuurlijk aangelegd. Zo zijn actieve vakanties onder jongeren nog altijd aan een opmars bezig. Er zijn verschillende echte outdoorsporten. Natuurlijk zijn er nog veel meer bijzondere en geweldige outdoorsporten, maar het voert te ver om die hier allemaal te behandelen.

Verschillende outdoorsporten

 • Raften
 • Rotsklimmen
 • Abseilen
 • Canyoning
 • Speleologie
 • Paragliden / parapente
 • Kajakken
 • Hydrospeed
 • Klettersteigs
 • Bergklimmen
 • Mountainbiken (ATB)

Natuurlijk zijn er nog veel meer echte outdooractiviteiten te bedenken. Zo kun je denken aan bushcraft, het echte survivallen en dingen als nachtdroppings, orientatietochten, huttentochten en meer.

Waarom actieve reizen?

Ook jongeren hebben tegenwoordig drukke levens met veel verantwoording en veel prikkels. Tijdens actieve jongerenreizen is het mogelijk om heel even alle zorgen achter je te laten, omdat je noodgedwongen geconcentreerd bent op wat je aan het doen bent. Als je eenmaal een berg aan het beklimmen bent of in een raft de golven te lijf gaat, ben je totaal niet meer bezig met alle dagelijkse beslommeringen, maar richt je je even puur en alleen op de activiteit die je aan het doen bent. Een goede manier om stoom af te blazen en even helemaal te ontspannen. Ontspanning door inspanning, een van de kenmerken van een goede actieve vakantie.

Voor het grootste deel van de outdoorsporten is overigens geen speciale conditie vereist. Een basisconditie is vaak voldoende, tenzij je natuurlijk enorm de bergen in trekt of andere hele heftige dingen gaat doen.

De leukste outdooractiviteiten

Natuurlijk is het voor iedereen anders wat het leukste is. Wel kunnen we aangeven wat jongeren over het algemeen het leukst vinden om te doen. Grofweg kun je outdoorsporten opdelen in twee delen: watersporten en bergsporten. Onder watersporten vallen kajakken, hydrospeed, raften en canyoning, onder bergsporten natuurlijk klimmen, abseilen, wandeltochten en via ferrata’s.

Van de watersporten wordt vooral canyoning door velen ontzettend gaaf gevonden. Met behulp van watervallen, natuurlijke glijbanen en grote hoge sprongen baan je jezelf een weg door een rivierkloof. Met sprongen tot wel 6 meter hoog, het afdalen aan touw van een waterval en het glijden door de uitgesleten rotsen, is canyoning een soort speeltuin voor grote mensen. Ontzettend leuk om te doen!

Van de bergsporten wordt vooral de via ferrata vaak geroemd. Op grote hoogte volg je, gezekerd aan een staalkabel, een route over een berg. Met gigantische steile wanden en prachtige uitzichten een absolute adrenaline-kick!

Waarom op actieve vakanties?

In de eerste plaats natuurlijk omdat het leuk is. Daarnaast is een actieve vakantie grensverleggend, avontuurlijk en heb je bij terugkomst heel wat om te vertellen. Je bent even helemaal ontspannen en hebt de gelegenheid om even alleen bezig te zijn met de activiteit die je op dat moment doet. Tijdens onze groepsreizen ontstaat een bijzondere sfeer van jongeren die intens met elkaar optrekken en samen spannende activiteiten ondernemen. Een superrecept voor een topvakantie!