Typemodules

De typemodules voor de sector bijzondere jeugdzorg zijn doorgestuurd van de administratie BJB naar het BOT. Intussen (januari 2006) formuleerde de adviesraad IJH haar advies.

> Klik hier [67 KB] om dit advies in te kijken.
> Klik hier [1.740 KB] om de typemodules in te kijken van het erkende en projectmatige aanbod binnen de BJB, de gemeenschapsinstellingen en de verwijzende instanties.

Regionaal zullen er informatiesessies georganiseerd worden die enerzijds zullen bestaan uit een globale toelichting (modulering/typemodulering en netwerken), anderzijds uit een specifieke begeleiding bij het moduleringsproces.

In maart komt een expertenwerkgroep bijeen die de adviesen van de adviesraad IJH zal bestuderen. Zij staan eveneens in voor een tweede intersectorale toets van de typemodules. Waar mogelijk volgt dus nog een bijsturing.
PPJ en vzw Jongerenbegeleiding stelden samen een vertegenwoordiger aan: Dirk Meulijzer.