Informatiedag: nieuwe wet op de Jeugdbescherming

Op 15 mei 2006 werd de Jeugdbeschermingswet van 1965 gewijzigd door twee nieuwe wetten. Naast het debat dat we georganiseerd hebben naar aanleiding van deze hervorming, vinden we het belangrijk de nieuwe Jeugdbeschermingswet toe te lichten en na te gaan welke wijzigingen dit zal brengen in de praktijk van de bijzondere jeugdzorg.

Deze wet biedt heel wat mogelijkheden en uitdagingen. Hoe kan de sector hiermee omgaan? Welke belangrijke thema’s zullen een invloed hebben op onze werking?

INHOUD

Prof. Johan Put (K.U.Leuven), deskundig op het terrein van jeugd- en welzijnsrecht, licht de nieuwe wetgeving toe. Hij gaat dieper in op welke zaken goedgekeurd zijn en op welke termijnen deze zullen ingevoerd worden.

Deze wet biedt heel wat mogelijkheden en uitdagingen. Maar hoe kan de sector hiermee omgaan? Welke belangrijke thema’s zullen een invloed hebben op onze werking?

Na de toelichting buigt een panel van prominente praktijkmensen zich over de vraag welke gevolgen deze hervorming inhoudt voor voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand, projecten en verwijzende instanties. Zij zullen cruciale punten uit de wetgeving spiegelen aan de eigen praktijk.

Zo zal er besproken worden over hoe we kunnen omgaan met de projecten die jongeren kunnen voorstellen, wordt ingegaan op de mogelijkheid tot Herstelgericht Groepsoverleg en Herstelbemiddeling die nu een wettelijk kader krijgen, komen de ouderstages en de installatie en het gebruik van de jeugdgevangenis aan bod en zoveel meer.

Er wordt ruimte voorzien om met het publiek tot een gedachtewisseling te komen.

Comments are closed.