Jongerenbegeleiding

vzw Jongerenbegeleiding is…
een pluralistische, dynamische koepelorganisatie binnen de Vlaamse Bijzondere Jeugdbijstand die vorm krijgt in een gecoördineerde ledenwerking, beheerd door personen uit het werkveld en die de betrokkenheid van zijn leden centraal stelt.

Jongerenbegeleiding

JB vertrekt vanuit de directe praktijk van jeugdhulpverlening aan jongeren, gezinnen en hun context om vanuit een breed draagvlak via overleg, vorming, standpuntbepaling te ijveren voor een optimaliseren van de jeugdhulpverlening en het recht op hulpverlening te effectueren door actief iedere vorm van uitsluiting aan te pakken. Dit doet ze vanuit een continue dialoog met enerzijds veldwerkers alsook jongeren, gezinnen en hun context en met anderzijds de overheid en andere beleidsactoren.

Jongerenbegeleiding heeft er een kindje bij: “INFORMANT”. Onder deze noemer wordt het huidige en groeiende vormingsaanbod van vzw Jongerenbegeleiding gebundeld. We zijn dan ook fier om het logo aan jullie voor te stellen. Informant profileert zich als een detective die speurt naar vormingsnoden en nieuwe evoluties binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Van hieruit tracht deze nieuwe vormingsdienst de juiste informanten te vinden die op een kwaliteitsvolle en ervaringsgerichte manier hun expertise delen met mensen van deze sector, maar ook met verwante (jeugd)sectoren zoals onderwijs, jeugdwerk, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, sector personen met een handicap, …. We merken bij de vormingsmodule dat de kruisbestuiving tussen deze belendende jeugdsectoren alvast erg vruchtbaar kan zijn, met een groeiende wederzijdse kennis en appreciatie tot gevolg.

Disclaimer: vzw Jongerenbegeleiding is haar activiteiten gestopt. De informatie op deze website dient u dan ook te lezen in de verleden tijd.